Denne kunden hadde ubalanse i lepper og ville skape symmetri og bygge litt volum. Dette gjorde vi med 1 ml filler.

Viktig å skape symmetri mellon over og underlepp. Her har vi brukt 1 ml filler.

Med vår nya teknikk skaper vi fine ”heart-lips”

Her har vi skapt balanse og fyldige lepper med filler

Sinnarynke og panne behandlet. Kunden 10 år yngre ut.

Botulinum-toxin av kråketær

Behandling av ”gummy-smile” har blitt mer vanlig. En smertefri og rask behandling!

”Heart-lips” også kalt ”Key-hole lips”

Kråketær behandlet med botulinum-toxin

Sinnarynka behandlet med botulinum-toxin

Behandling av lepper med filler

Behandling av rynker i panne med Botulinum-toxin

Behandling med botulinum-toxin for ”gummy-smile”

Mycket fint resultat av ”gummy-smile” behandlad med botulinum-toxin

Panne behandlet med botulinum-toxin

Till vänster ses läpp behandlad med filler direkt efter behandling

Fyllige ”heart-lips” med 1 ml filler

Rynker i panna behandlade med botulinum-toxin

Her er et veldig godt eksempel på at volum i underleppen er viktig for leppenes helhetsinntrykk. Denne kunden har tidligere fått filler mest i overleppen på en annen klinikk. Vi gjorde en behandling med 1 ml Princess Volume. Markering og justering av leppelinje i overlapp samt ordentlig volym i underleppen. Godt resultat samt mer harmoni og balanse mellom over og underleppe. Kunden ble fornøyd og vi også!

Denne kunden ville ha form og volum i leppene. For å korrigere god symmetri og bra volum bygde vi opp med filler i 2 omganger.

Denne kunden ville ha mer volum i leppene. Vi markerte leppelinjen i overlapp litt mer samt byggde volum. Så ga vi mer volum til underleppen for å unngå “duck-lips”. Viktig å beholde proposjoner for et mer estetisk resultat. Ble brukt Princess Volume Filler som holder seg bra over tid.

Utfylling av nasolabialfold (rynke mellon nese og munn)

Denne kunden ble behandlet med 1 ml Princess Volume som er vår filler til lepper som gir mest volum. Overleppen var før behandling ikke helt symmetrisk og dette korrigeres igjennom konturering og "tenting technique". Mer volum til underleppen ga også et bra helhetsinntrykk samt god estetikk.

Filler i lepper og nasolabialfold

Filler i nasolabialfold

Hake er viktig for en balansert profil. Med filler har vi på denne kunden skulptert haken og gitt volum for å få fin naturlig balanse